90 χρόνια πριν. 2η ΔΕΘ, Σεπτέμβριος του 1927

90 χρόνια πριν. 2η ΔΕΘ, Σεπτέμβριος του 1927. Κάλυψη από τις τότε τοπικές εφημερίδες.