Έκτορος προς Περιάνδρου. Kατοχική

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1110315402791425