Δύο αεροφωτογραφίες του λιμανιού, 1945 και 1946

Δυο αεροφωτογραφίες της Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο το λιμάνι, του 1946 και του 1945 Έχω την αίσθηση ότι τα κτίρια Μπαρτισόλ δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμη.

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1110435136112785