Στην παραλία της Νέας Κρήνης το 1995

Η παραλία της Νέας Κρήνης, Από την “Παναγία” μέχρι τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το 1995

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη