Οθωμανικό τέμενος. Ναϊσκος του Αγ. Κωννου και Ελένης στο ΓΣΣ

Οθωμανικό τέμενος στον Στρατώνα, Ναϊσκος του Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Γ' Σώμα Στρατού.