Μετά την πυρκαγιά η ζωή συνεχίζεται

Μετά την πυρκαγιά ο φωτογράφος δεν εστιάζει στα ερείπια. Τα καράβια πιάνουν στην Νίκης, οι αχθοφόροι στο πόστο τους, η θάλασσα τα δικά της. Η πόλη δίπλα στην θάλασσα συνεχίζει την ζωή της.

(Δεξιά η πολυκατοικία που φιλοξενούσε τον κιν/φο Πατέ και πιο πέρα το κολοβωμένο ξενοδοχείο Σπλέντιτ).

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1115635828926049