Η βρύση των γυναικών κατά την κατοχή

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1090512964771669

Για την βρύση των γυναικών πριν το 1920 είχαμε κάνει ένα σχετικό αφιέρωμα εδώ: https://archive.saloni.ca/1112 Η κατοχική αυτή φωτογραφία δείχνει την χρήση της 25 χρόνια αργότερα