Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος και το Ανατόλια στο Αρσακλί

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1117137748775857

Ο Γεννάδιος κι ο Carl C. Compton, πρόεδρος του Ανατόλια, γύρω στο 1950.

Ο Γεννάδιος (1868-1951) ήταν μητροπολίτης Θεσσαλονίκης από το 1912 μέχρι το 1951. Ο Carl C. Compton (1890-1982) ήταν στο διδακτικό προσωπικό του Ανατόλια από το 1924 και πρόεδρος του από το 1950 μέχρι το 1958.

Έχει επισημανθεί ότι ο Γεννάδιος βοήθησε το 1926-7 την αμερικανική επιτροπή του Ανατόλια στην αγορά του αγροτεμαχίου στο Αρσακλί, όπου δημιουργήθηκε το σημερινό Κολέγιο Ανατόλια.

“Thessaloniki Bishop Gennadius intervened on Anatolia’s behalf to secure a critical parcel of land during the period when properties were being acquired for the new campus on behalf of an “undisclosed buyer” in order to keep costs down.” Τα αγροτεμάχια στο Αρσακλί, περιφραγμένα, που αγοράστηκαν από την επιτροπή του Ανατόλια, το 1926-27 Η αυλόπορτα του κτήματος “Ανατόλια” στο Αρσακλί, το1928. Από τους τρεις της φωτογραφίας ο ένας είναι ο τότε πρόεδρος του Ανατόλια, Dr. George E. White (1861-1946) Οι οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν το 1928 Το πρώτο οικοδομικό συγκρότημα του Ανατόλια, το 1933-1934