Ο Marcel Bolotte στην γειτονιά των τσιγγάνων

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/295963804226593