Προς την Πέτρου Παπαγεωργίου, δίπλα στην Αχειροποίητο

κατά την κατοχή.