Προς την Πέτρου Παπαγεωργίου, δίπλα στην Αχειροποίητο

κατά την κατοχή.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1090540374768928