Εκπαιδευτήρια Κλεοπάτρας Στεφανίδου Μαρτίου 121 με Αλκμήνης

Εκπαιδευτήρια Κλεοπάτρας Στεφανίδου Μαρτίου 121 (παλιά αρίθμηση 141), στην γωνία Μαρτίου με Αλκμήνης Οι φωτογραφίες σε ανάρτηση Γιώργου Μπασαγιάννη από έντυπο του 1956

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1082191882270444