Εκπαιδευτήρια Κλεοπάτρας Στεφανίδου Μαρτίου 121 με Αλκμήνης

Εκπαιδευτήρια Κλεοπάτρας Στεφανίδου Μαρτίου 121 (παλιά αρίθμηση 141), στην γωνία Μαρτίου με Αλκμήνης Οι φωτογραφίες σε ανάρτηση Γιώργου Μπασαγιάννη από έντυπο του 1956