Μπροστά στον Άγ. Δημήτριο του 1965

Μπροστά στον Άγ. Δημήτριο με την λάμψη και τα λουλούδια του 1965. Λήψεις Albert Werner