Μπροστά στον Άγ. Δημήτριο του 1965

Μπροστά στον Άγ. Δημήτριο με την λάμψη και τα λουλούδια του 1965. Λήψεις Albert Werner

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1093851177771181