Στο νότιο πεζοδρόμιο της Μοναστηρίου, γωνία με Ταντάλου

Στην γειτονιά της Μπάρας στο νότιο πεζοδρόμιο της Μοναστηρίου, γωνία με Ταντάλου. Αναγνωρίστηκε από τον Γιάννη Σιδηρόπουλο στις ΠΦΘ και παίρνει την θέση της στον χάρτη μας.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1096107494212216

1917-18, το ισόγειο που φαίνεται τρίτο από δεξιά στην ευρύτερη φωτογραφία, έχει μετατραπεί σε μπαρ με αγγλική ταμπέλα “Old Lancashire Bar”