Έξω από τα τείχη του Επταπυργίου, μια κρήνη

Έξω από τα τείχη του Επταπυργίου, μια κρήνη που μας είχε γνωρίσει ο Ζάχος. Ο μικρόκοσμος της γειτονιάς που υδρεύονταν από την κρήνη.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1096112807545018