Στην στήλη των Όφεων, στην ομώνυμη πλατεία

Κάθισε να ξαποστάσει και να φωτογραφηθεί ο ηλίκιωμένος συμπολίτης μας. Στην στήλη των Όφεων. στην ομώνυμη πλατεία. Πίσω του συνεχίζει η Αγ. Δημητρίου προς τα ανατολικά.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1096116707544628