Στην στήλη των Όφεων. στην ομώνυμη πλατεία

Κάθισε να ξαποστάσει και να φωτογραφηθεί ο ηλίκιωμένος συμπολίτης μας. Στην στήλη των Όφεων. στην ομώνυμη πλατεία. Πίσω του συνεχίζει η Αγ. Δημητρίου προς τα ανατολικά.