Τα γραφεία της εφημερίδας Μακεδονία στην Τσιμισκή 77

Οι σημερινοί αριθμοί 73, 75 και 77, μετά η Ικτίνου