Τα γραφεία της εφημερίδας Μακεδονία στην Τσιμισκή 77

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1081962785626687

Οι σημερινοί αριθμοί 73, 75 και 77, μετά η Ικτίνου