Το διατηρητέο της Δημ. Πολιορκητή 23 (γωνία με Αλ. Παπαδόπουλου)

Το αξιοσημείωτο διατηρητέο της Δημ. Πολιορκητή 23 (γωνία με Αλ. Παπαδόπουλου) στην Άνω Πόλη Τι είναι γνωστό από την ιστορία του;; κι από τους αρχικούς ιδιοκτήτες του;;

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1129041190918846