Το διατηρητέο της Δημ. Πολιορκητή 23 (γωνία με Αλ. Παπαδόπουλου)

Το αξιοσημείωτο διατηρητέο της Δημ. Πολιορκητή 23 (γωνία με Αλ. Παπαδόπουλου) στην Άνω Πόλη Τι είναι γνωστό από την ιστορία του;; κι από τους αρχικούς ιδιοκτήτες του;;

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη