Γωνία Καρ. Ντηλ 26 με Αγ. Θεοδώρας μια μεσοπολεμική πολυκατοικία

Στην γωνία Καρ. Ντηλ 26 με Αγ. Θεοδώρας μια μεσοπολεμική πολυκατοικία. Από ανάρτηση της Βιβής Παπαδοπούλου στην ΑΘ, η οποία δίνει και τις εξής πληροφορίες για τις χρήσεις του ισογείου: Κάτω στο μαγαζί, αρχικά ήταν εκδοτήρια εισιτηρίων για λεωφορεία, αργότερα μεταφέρθηκε εκεί ο Νίκος τα παιχνίδια “

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1096375457518753