Από την θεμελίωση του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού μέρος δεύτερο

Μερικές ακόμα φωτογραφίες από την θεμελίωση του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού στις 26/10/1937 – αποτέλεσμα του ψαξίματος για την αψίδα που στήθηκε για τη θεμελίωση. Στην πρώτη φαίνεται η αψίδα που στήθηκε για την υποδοχή του Γεωργίου Β'. Προέρχεται από το Φως της 27/10/1937. Η φωτογραφία στην ίδια σελίδα είχε και την φωτογραφία του “θεμέλιου λίθου” και το σχέδιο της υποτιθέμενης μορφής του σταθμού. Άφησα την εικόνα και με τις τρεις για να υπάρχουν όλες μαζί. Οι υπόλοιπες είναι από την τελετή και από την γιορτή με τους σιδηροδρομικούς. Από τον Θόδωρο Νάτσινα Το πρώτο μέρος εδώ: https://write.as/saloni-ca/1763

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1133173263838972