Α΄ Έκθεση Θεσσαλονίκης-Η Οργανωτική της Επιτροπή

Α΄ Έκθεση Θεσσαλονίκης-Η Οργανωτική της Επιτροπή Από τον Νίκανδρο Καστανίδη και τον Δαυίδ Μπράβο

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1103053960184236

“Από τη δημοσίευση “1η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 1926” του Γ. Κωνσταντινίδη και της Ε. Δούκα, εφ. Μακεδονία 11-9-2016” “Από τη δημοσίευση “1η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 1926” του Γ. Κωνσταντινίδη και της Ε. Δούκα, εφ. Μακεδονία 11-9-2016” Αναφέρεται ο Μοσέρι. Από τον Ιούλιο του 1926 ήταν μαζί με τον Ζωζέφ Μπενσουζάν οι Ισραηλίτες εκπρόσωποι στην Οργανωτική Επιτροπή. Οι βασικοί συντελεστές και αυτοί που πρωταρχικά έριξαν την ιδέα της Έκθεσης ήταν αυτοί που σημειώνονται: Γερμανός, Βαρλαμίδης, Μαυρογορδάτος, Λούβαρης, Λευθεριώτης Κουκουμπάνης, Γρηγοριάδης, Δαρβέρης, Βέρρου, Δημητρίου, με προεδρεύοντα τον πρώτο.

Στην υλοποίηση του εγχειρήματος, πρωτοκαθεδρία πήραν οι της “οργανωτικής”