Πλάτωνος 10, το 1962, ένα ατύχημα

Πλάτωνος 10, το 1962, ένα ατύχημα. Το Πειραματικό δεξιά πιο πάνω. Το σπίτι δεξιά, σύμφωνα με τις πράξεις τακτοποίησης 1931 αλλά και 1953 ανήκε στην οικογ. Κώνστα. Ο δρόμος μετά απ' αυτό ήταν η παλιά Φιλίππου, σήμερα Δελμούζου Από το βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου Old Salonica.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1082507315572234