Στην γωνία Ολύμπου με Παπαγεωργίου το 1963

Το 1963, οι εργαζόμενοι στην αστική συγκοινωνία της πόλης ζητούν δίκαιο και “καθαρό” κανονισμό εργασίας. Στην γωνία Ολύμπου με Παπαγεωργίου βλέποντας προς το Διοικητήριο Από το βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου “Old Salonica”

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1082274095595556