Γωνία Εγνατίας με Σωκράτους κατά την κατοχή

Κατοχική λήψη στην γωνία Εγνατίας με Σωκράτους. Κτίσματα έκρυβαν τον Άγ. Αθανάσιο (αριστερά), ενώ παραπίσω διακρίνεται η οικία Τσατσαπά που είχαμε δει εδώ: https://archive.saloni.ca/1180 (Αναγνώριση λήψης από τον Γιάννη Σιδηρόπουλο στις ΠΦΘ).