Ο Μουράτ Ε' στους αδελφούς Abdullah και στον Zepdji

O Paul Zepdji δεν πουλούσε μόνον δικές του φωτογραφίες. Εδώ ο σουλτάνος Μουράτ Ε', είχε κυκλοφορήσει προφανώς πιο πριν από τους αδελφούς Abdullah στην Κωνσταντινούπολη.