Ένας τεράστιος οθωμανικός στρατώνας

Ένας τεράστιος στρατώνας στην οθωμανική Θεσσαλονίκη, εκεί που χθες είδαμε το σημερινό Γ' Σώμα Στρατού.