Ένας τεράστιος οθωμανικός στρατώνας

Ένας τεράστιος στρατώνας στην οθωμανική Θεσσαλονίκη, εκεί που χθες είδαμε το σημερινό Γ' Σώμα Στρατού.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/586036398552664