Κομνηνών 26 με Βασ. Ηρακλείου οικοδομή Ραφαέλ Καμχή

«Ι. Κοέν & Λ. Περαχιά, Ηλεκτρικά Είδη, οικοδομή Ραφαέλ Καμχή – οδός Κομνηνών 26(;)». Πριν από το κατάστημα αυτό φαίνεται το Καφεζυθοπωλείον [Ζύθος & Πάγος] Α. Αλτσέχ. Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του κ. Άρη Παπατζήκα, ο οποίος αντέγραψε τα στοιχεία της επιχειρήσεως από τον οδηγό του ΓΑΒ-ΓΑΒ.

Από τον Χρήστο Καββαδά

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1145362392620059

Γωνία με Βασ. Ηρακλείου, βλέπουμε την πλευρά προς την Κομνηνών Και στην μεταγενέστερη κατοχική, βλέπουμε το ίδο κτίριο με την πλευρά που εκτεινόταν προς την Βασ. Ηρακλείου.