Κομνηνών 26 με Βασ. Ηρακλείου οικοδομή Ραφαέλ Καμχή

«Ι. Κοέν & Λ. Περαχιά, Ηλεκτρικά Είδη, οικοδομή Ραφαέλ Καμχή – οδός Κομνηνών 26(;)». Πριν από το κατάστημα αυτό φαίνεται το Καφεζυθοπωλείον [Ζύθος & Πάγος] Α. Αλτσέχ. Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του κ. Άρη Παπατζήκα, ο οποίος αντέγραψε τα στοιχεία της επιχειρήσεως από τον οδηγό του ΓΑΒ-ΓΑΒ. Από τον Χρήστο Καββαδά

Γωνία με Βασ. Ηρακλείου, βλέπουμε την πλευρά προς την Κομνηνών Και στην μεταγενέστερη κατοχική, βλέπουμε το ίδο κτίριο με την πλευρά που εκτεινόταν προς την Βασ. Ηρακλείου.