Στην αγορά στην κατοχή, στα 1943

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1148055082350790

Τα τσιγκέλια με λιγοστά κρέατα

έκδηλη η ευθυμία αυτών που τα προμηθεύτηκαν και θα τα διαθέσουν

Και η μηχανή του κιμά κι αυτή έτοιμη

Ενδύματα Βοσκεριτσιάν, δίπλα σ ένα εφαπλωματοπωλείο, κάποια γερμανικά δεξιά και αριστερά για προσανατολισμό των επισκεπτών

Όπου και όπως βολευτεί κανείς

Στην Βλάλη βλέποντας ανατολικά, στο βάθος μετά την Αριστοτέλους, κτίρια στην Άθωνος.

Ο νεαρός Καμαριώτης με το τσαφ τσαφ ζυγίζει για τις τσιγγάνες, μοιάζουν με γεώμηλα, η παρέα του κάνει χάζι το στιγμιότυπο

Στην Βλάλη, μπροστά στην Δημοτική Αγορά

Στην γωνιά με τα όσπρια, στην Βλάλη

Μέσα στη Δημοτική Αγορά

Χαλκέων κατηφορίζοντας λίγο πριν την Δημοτική Αγορά (δακρίνεται δεξιά) Σ' αυτήν την γωνία, ξεχωρίζουν οι στίβες με τα σαπούνια στους μόνιμους πάγκους