Φιλμ από την κατασκευή της σιδ. γραμμής στην Νίκης προς Μίκρα