Φιλμ από την κατασκευή της σιδ. γραμμής στην Νίκης προς Μίκρα

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1149947988828166