Αγ. Σοφίας με Ολυμπιάδος, πρώην Αθηνάς

Φωτογραφία σπιτιού σε δρόμο της Θεσσαλονίκης. Εντύπωση κάνει η χαρακτηριστικά ανορθόγραφη ταμπέλα: ΣΗΝΕΡΓΙΟΝ ΕΛΕΟΧΡΟΜΑΤΙΣΤΟΝ ΔΕΧΟΜΕΘΑ, ΠΑΡΑΓΚΕΛΙΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΛΟΥΝΤΕ ΠΑΛΕΑ ΒΗΒΛΙΑ, ΕΠΗΣΚΕΒΑΖΟΝΤΕ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕ ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΤΡΕΛΕΟΥ Ο αριθμός τηλ. 27(3;)2-106 προσδιορίζει ως δεκαετία λήψης το 1970 και ίσως βοηθήσει στον προσδιορισμό της οδού, αναφέρει ο Αλέξανδρος Σαββόπουλος

Η τοποθεσία ταυτίζεται από την Μάρα Νικοπούλου

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1153798775109754

Κατηφόρα, και ένα ...ΦΙΑΣ επάνω αριστερά ίσως να διακρίνεται. Σε λήψη του Σωκράτη Ιορδανίδη βρίσκουμε το ίδιο σπίτι

Οι λεπτομέρειες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία. Βρισκόμαστε γωνία Αγίας Σοφίας με Ολυμπιάδος. Εδώ στην κατοχική φαίνεται και από την αντίθετη πλευρά.