Το ζαχαροπλαστείο Καρύδα στη Βενιζέλου 9

Το ζαχαροπλαστείο Καρύδα στη Βενιζέλου 9, γύρω στο 1960

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1164347757388189

Ζαχαροπλαστείο Καρύδα, στη Βενιζέλου 9. Πιθανότατα το συγκεκριμένο μαγαζί ήταν εκεί που δείχνει το βέλος.

[Ή φωτογραφία αναρτήθηκε από τον κ. David Bravos στη ΘΧΠ, στις 13-12-2020]