Το ζαχαροπλαστείο Καρύδα στη Βενιζέλου 9

Το ζαχαροπλαστείο Καρύδα στη Βενιζέλου 9, γύρω στο 1960

Νίκανδρος Καστανίδης Ζαχαροπλαστείο Καρύδα, στη Βενιζέλου 9. Πιθανότατα το συγκεκριμένο μαγαζί ήταν εκεί που δείχνει το βέλος.

[Ή φωτογραφία αναρτήθηκε από τον κ. David Bravos στη ΘΧΠ, στις 13-12-2020]