Αναπαραστάσεις του ιππόδρομου της Θεσσαλονίκης

Ο ιππόδρομος της Θεσσαλονίκης: αναπαραστάσεις του στο πλαίσιο της σημερινή δόμησης του αντίστοιχου πολεοδομικού χώρου

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1165443327278632