Αναπαραστάσεις του ιππόδρομου της Θεσσαλονίκης

Ο ιππόδρομος της Θεσσαλονίκης: αναπαραστάσεις του στο πλαίσιο της σημερινή δόμησης του αντίστοιχου πολεοδομικού χώρου

Νίκανδρος Καστανίδης