Ένα σχεδόν πανόραμα στο λιμάνι κατά την Κατοχή

Ένα σχεδόν πανόραμα στο λιμάνι. Οι συνεχόμενοι αριθμοί στο αρνητικό δείχνουν ίσως και την πρόθεση του φωτογράφου. Καταρχάς το Γκωτιέ, επιβλητικό με τον όγκο του για τα τότε δεδομένα, αγαπημένο θέμα πολλών Γερμανών που πέρασαν το καλοκαίρι του 41 στην πόλη. Το φωτογραφίζει από το βορινό πεζοδρόμιο της Νίκης. Μετά περνάει απέναντι, αγνοεί τους ντόπιους που περιεργάζονται κάτι ίσως στις βάρκες ή στη θάλασσα και απαθανατίζει τις εγκαταστάσεις του λιμανιού θέλοντας να δώσει συνέχεια σ αυτό που βλέπει και στις μελλοντικές αναμνήσεις του.