Ο φάρος στο Αγγελοχώρι

Ο φάρος κατασκευάστηκε το 1864 από την γαλλική Εταιρεία Οθωμανικών Φάρων. Σύμφωνα με ό,τι έχω εντοπίσει ως τώρα, αποτελεί την πρώτη υποδομή που κατασκευάστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων (ή διευκόλυνση της διεξαγωγής) των μεταφορών με τα νέα μέσα που αρχίζουν να πιέζουν την περίκλειστη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη εικόνα από την περίοδο του Α΄ΠΠ, η δεύτερη πιο σύγχρονη όπου φαίνεται η επέκταση που έγινε κάποια στιγμή στο βοηθητικό κτίριο του φάρου.

Η πρώτη εικόνα από το φιλμ που ανάρτησε ο κος Αϊβάζης σε σχόλιο στη σελίδα της ΘΧΠ.

Η δεύτερη από http://www.faroi.com/gr/megalo_emvolo_gr.htm.

Θόδωρος Νάτσινας

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1164351477387817