Από την Αχειρoποίητο

Μια εξαιρετική φωτογραφία. “Θεσσαλονίκη. Ταράτσα της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής [Αχειροποίητος], κατηλειμμένη από πρόσφυγες της Μακεδονίας” γράφει στη λεζάντα η πηγή. Δεξιά, βλέπουμε τον μιναρέ του Τσαρσαμπά. Το βάθος της λήψης, χρησιμοποιήσαμε χθες όταν μιλήσαμε για την είσοδο της μονής Βλατάδων και το καφενεδάκι εκεί πάνω.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1169847120171586