Απ. Παύλου λίγο πάνω από την Ροτόντα

Στην Απ. Παύλου, ακόμη μια ψηφίδα στο παζλ της χαμένης πόλης. Ο οπερατερ KF του Γαλλικού Φωτογραφικού Τομέα, τον Μαρτιο του 1917 παίρνει αυτήν τη λήψη λίγο πριν το παντοπωλείο που είχαμε δει στην φωτογραφία του Gaston Cherau εδώ, ακριβώς πριν 2 χρόνια: https://archive.saloni.ca/1127

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1171100373379594