Από τη Γερμανική Σχολή στη οδό Φράγκων προς την Εγνατία

Φωτογραφία από το αρχείο της Mary Matthews που φιλοξενείται στο κολέγιο Mount Holyoke, Massachusetts. Ο φακός περνά από τη Γερμανική Σχολή στη οδό Φράγκων 5, διασχίζει κάθετα την Εγνατία περνώντας απέναντι στην οδό Παπαρρηγοπούλου καταλήγοντας στην πλατεία Πλατάνου. Αριστερά μας αποκαλύπτονται για πρώτη φορά τμήματα των κτιρίων στη ζυγή αρίθμηση της οδού Φράγκων.

Πληροφορίες και φωτογραφίες για τη Γερμανική Σχολή εδώ: https://archive.saloni.ca/207

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1171274616695503