Ο αλευρόμυλος Αλλατίνη, ο κιν/φος Ποσειδών κι η γύρω περιοχή

Ο αλευρόμυλος Αλλατίνη κι η γύρω περιοχή, το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960 Διακρίνεται ο θερινός κινηματογράφος Ποσειδών, που ήταν στην οδό Θάλητος. Πρωτολειτούργησε το 1963 υπό τη διεύθυνση του Κοσμά Ζαφειρίου.

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1181511392338492

[Αναρτήθηκε από τον κ. “Lakis Anastas;opoylos” στις ΠΦΘ, στις 18-2-2016. Παλιότερα είχε αναρτηθεί από τον κ. “Andreas Assael” (νομίζω στην Άγνωστη Θεσσαλονίκη)]