Ο κινηματογράφος Κορωνίς

“Κορωνίς”, θερινός κινηματογράφος στη Βασ. Όλγας στο ύψος της 25ης Μαρτίου : ΑΝΑΖΗΤΕΊΤΑΙ φωτογραφία της πρόσοψής του Λειτούργησε το χρονικό διάστημα 1967-1972 περίπου και ήταν στην Βασ. Όλγας 184, τότε, ή μεταξύ 151 και 153 σήμερα (κατά πάσα πιθανότητα). Την επιχείρηση είχε ο Γρηγόρης “???”, που εργαζόταν στον κινηματογράφο “Διονύσια” ως υπεύθυνος στον έλεγχο των εισιτηρίων.

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1182051798951118

“Μακεδονία” 08/09/1968 Αεροφωτογραφία του1945, όπου σημειώνεται η πιθανή θέση του θερινού κινηματογράφου “Κορωνίς” γύρω στο 1970

Σημερινή αεροφωτογραφία της διασταύρωσης Βασ. Όλγας με 25η Μαρτίου με την πιθανή θέση του κινηματογράφου “Κορωνίς”

Μεταξύ 151 και 153 της Βασ. Όλγας όπου ήταν η είσοδός του κινηματογράφου “Κορωνίς”

Ο Γρηγόρης “???” στην είσοδο του κινηματογράφου “Διονύσια