Λήψεις από τον μιναρέ του Αλατζά Ιμαρέτ

προς ΒΔ Λήψη του Marcel Bolotte http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel/htm/photographies01.htm?fbclid=IwAR1zqXuafZiW2iWmMfhEC2ZxlMRNlFX2Hwgi-6oJWlAF2bA4k9Jns3OLREw προς ΒΔ προς Β Επάνω ο μιναρές του Ζιχνί. προς Β πάντα και λίγο ανατολικότερα