Εγνατίας 60, το ξενοδοχείο Θεσσαλικόν

Ξενοδοχείο Θεσσαλικόν. Σήμερα Εγνατίας 60 λίγο ανατολικότερα της Βενιζέλου. Παλιά Εγνατίας 66