Εγνατίας 60, το ξενοδοχείο Θεσσαλικόν

Ξενοδοχείο Θεσσαλικόν. Σήμερα Εγνατίας 60 λίγο ανατολικότερα της Βενιζέλου. Παλιά Εγνατίας 66

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1081971975625768