Πρωτέως 3

ʺΤὸ φῶς τοῦ ἥλιου δὲν φτάνει ποτὲ σ’ αυτὰ τὰ ανηφορικὰ δρομάκια...ʺ

Τίτλος φωτογραφίας που παρουσιάζεται στο βιβλίο ʺVanishing Thessalonikiʺ, (Η Θεσσαλονίκη που χάνεται), σελ. 36 (έκδοση της Τράπεζας Continental του 1982)

Μία αταύτιστη εκκρεμότητα από το παρελθόν κλείνει με την ανάρτηση του Platon Kleanthidis ο οποίος στην ουσία συσχετίζει τη φωτογραφία του βιβλίου στην οδό Πρωτέως 3 λίγο ψηλότερα από την πλατεία Καλλιθέας στην άνω πόλη.

Στάθης Ασλανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1185908478565450

Η φωτογραφία που βρίσκεται στο βιβλίο Η φωτογραφία του Platon Kleanthidis που αναρτήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 στις Π.Φ.Θ.