Βασ. Όλγας, μπροστά από το σπίτι του Τελτζή

Μπροστά από το σπίτι του Τελτζή (Όλγας με Κακάβου εδώ.: https://archive.saloni.ca/1450 βλέποντας σήμερα προς Βασ Όλγας 51, 53, ο φωτογράφος Pierre Roger Le Baron στάθηκε το 1919 να φωτογραφίσει τους επιθεωρούμενους από τον αξιωματικό τους στρατιώτες. Σε λίγο το τραμ θα περνούσε από μπροστά τους οδεύοντας ανατολικά προς το Ντεπώ. Πηγή: https://imagesdefense.gouv.fr/fr/1763236.html

Τα είχαμε δεί εδώ: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/photos/pcb.912705232552444/912704929219141

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1194090787747219