Το ξενοδοχείο Ακροπόλ στην οδό Ηλ. Τανταλίδη 4

Το ξενοδοχείο “Ακροπόλ” στην οδό Ηλ. Τανταλίδη 4.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1190863218069976

Στην Εγνατία, λίγο μετά το ξενοδοχείο Βιέννη, ανοίγεται δεξιά ο μικρός δρόμος Ηλία Τανταλίδη. Το μοναδικό μεσοπολεμικό κτίσμα της οδού είναι αυτό το πρώην ξενοδοχείο Ακροπόλ, (σε οδηγό του 1967 αναφέρεται ως Ακρόπολις, Δ΄κατηγορίας). Κατά την κατοχή χρησιμοποιήθηκε από τους ανθρώπους του Δάγκουλα, είναι γνωστό ότι εκεί κατοικούσε ο Στέργιος Τσέλκος, αξιωματικός του Δάγκουλα στο τμήμα Βαρδαρίου. Χρησιμοποιήθηκε ως τόπος ανάκρισης. Πηγή: Βενιανάκης “Δάγκουλας ο δράκος της Θεσσαλονίκης” σ. 62

Η λήψη είναι του 1991 Από το google earth η λήψη είναι του 2011. Ήδη κλειστό από τότε είχε προλάβει κάπως να ανακαινιστεί, τουλάχιστον να αλλάξει χρωματισμούς Στην είσοδο μια ανακοίνωση για την μεταφορά της επιχείρησης. Έχει γίνει και πιο πρόσφατα ανακαίνιση του κτιρίου.. αλλά φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί, όχι να έχει απλά σταματήσει, λήψη 27-11-2021