Οικία Αθανασίου, Βασ. Γεωργίου 18

Η οικία Κωνσταντίνου Αθανασίου, σήμερα Βασ. Γεωργίου 18 Η πιο παλιά απεικόνισή της που έχουμε τόσο καθαρή, γύρω στα 1930. Η πινακίδα δείχνει την παραλία από την οδό Χατζή

Η φωτογραφία βρίσκεται στο https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/

Κτίζεται το 1905, το 1908 την βίλα μετά τον θάνατο του Αθανασίου κληρονομούν οι συγγενείς του. Τελικά καταλήγει σε μια από τις αδελφές του και το 1933 αγοράζεται από τον καπνέμπορο Καραπάλη. (Κολώνας: Η Θεσσαλονίκη εκτός των τειχών)

Σπύρος Αλευρόπουλος

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1194026987753599

Σύμφωνα με την λεζάντα στην πηγή Γενικό προξενείο της Γαλλίας. Δεν διακρίνω την σημαία, αλλά υπάρχει και θυρεός στον εξώστη που δείχνει ότι μάλλον πρόκειται για προξενείο.

Ο Κολώνας αναφέρει όμως ότι προξενείο της Γαλλίας επί σειρά ετών ήταν η οικία Βογιατζή, Βασ. Γεωργίου 14 (Η Θεσσαλονίκη εκτός των τειχών, σ. 210-11) Και αφού την είδαμε το 1930 ας την δούμε και το 1918 σ αυτην την μιση φωτογραφία. Τα κάγκελα αριστερά από την βίλα Γεωργιάδη Και επιστροφή στο μετά. Μεταπολεμκά η βίλα χρησιμοποιήθηκε ως Φρουραρχείο.