Στεφ. Δραγούμη με Κασσάνδρου

Από τo αρχείο Γάλλου φαρμακοποιού που εμφανίστηκε στο Delcampe, μια ακόμα εικόνα της Στεφάνου Δραγούμη από την γωνία της με την Κασσάνδρου. Το κάτω μέρος του γωνιακού σπιτιού το είχαμε ξαναδεί εδώ https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/photos/pcb.1129435814212717/1129434830879482 Τώρα βλέπουμε καλύτερα το μπαλκονάκι και την είσοδό του. Άλλες φωτογραφίες της συλλογής έχουν χρονολογία 1919. Αν ισχύει και γι’ αυτήν τότε η πομπή που κατεβαίνει προέρχεται πιθανότατα από τον Πρ. Ηλία που είχε ‘αντικαταστήσει’, ας πούμε, τον Αγ. Δημήτριο μετά την φωτιά. Τις βιαστικές εργασίες προκειμένου να καθαγιαστεί τον Οκτώβριο του 1917 τις είχαμε δει εδώ: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/844185226071112

Μάρα Νικοπούλου

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1202675400222091