Λαδάδικα, αεροφωτογραφία 1930

Άποψη της ίδιας περιοχής με την αεροφωτογραφία που είδαμε πριν λίγες μέρες (https://archive.saloni.ca/1872) με λήψη από την αντίθετη κατεύθυνση (προς Α.) στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Κάτω αριστερα τα σημερινά διοικητικά δικαστήρια και στο βάθος από αριστερά προς τα δεξιά ξεχωριίζει η οδός Κατούνη

Βαγγέλης Καβάλας

Με σημειωμένους δρόμους και τοπόσημα