Σιντριβάνι με την άνω πόλη στο βάθος σε στερεοσκοπική πλάκα

Σιντριβάνι με την άνω πόλη στο βάθος και με την καμπύλη των γραμμών του τραμ σε όλο το μεγαλείο της (και τα σύρματα). Ταυτόχρονα και στερεοσκοπική!

Εντυπωσιακό το πλέγμα δεξιά που ίσως ήταν για τα σύρματα του τραμ. https://www.pantazopoulos.net/collection/images/Thessaloniki%20Plateia%20Syntrivaniou%20-%201918.JPG?fbclid=IwAR0JHVFbUnsIGd-mpKQAI4LOVB3a0PyNa4TYXSbNAjkK_4N1DeuLPtqzXnM Η πηγή την δίνει ως 1918.