Φαρμακείο Λυμπεράκη Αγ. Δημητρίου και Ιουλιανού

Φωτογραφία που αναρτήθηκε παλιά στις ομάδες, ήρθε ο καιρός να τοποθετηθεί στον χάρτη. Αγίου Δημητρίου με Ιουλιανού γωνία. Στη ΒΑ γωνία της διασταύρωσης βλέπουμε το φαρμακείο του Αναστάσιου Λυμπεράκη στον αριθμό 189 της οδού Αγίου Δημητρίου με την αρίθμηση του 1924, το οποίο στην αρχή του ίδιου έτους παρουσιάζεται ως νεοσύστατο σύμφωνα με διαφημίσεις στην εφημερίδα Μακεδονία. Την παρελθούσα χρήση προς το παρόν δεν την γνωρίζουμε.

Πηγή: archives.saltresearch.org

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1196144787541819

Το φαρμακείο στην ΒΑ γωνία Αγ. Δημητρίου και Ιουλιανού Η πίσω πλευρά της φωτογραφίας αναφέρει τη συνοικία Koca Kasım Paşa που την γνωρίζουμε ήδη από τον Βασίλη Δημητριάδη. Το εσωτερικό του φαρμακείου το 1925 από ανάρτηση Ντόρας Λυμπεράκη στις ΠΦΘ.