Οδός Μαβίλη, 1977

Βαγγέλης Καβάλας

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1200361983786766

Τέμπερα της Λευκής Χριστίδου Η όψη σήμερα