Οδός Μαβίλη, 1977

Βαγγέλης Καβάλας Τέμπερα της Λευκής Χριστίδου Η όψη σήμερα