Η οδός Αιγύπτου στα λαδάδικα 30 χρόνια πριν

Λήψη Δημήτρη Δεσποινούδη, γύρω στα 1990 Από το ίδιο σημείο το 1992 Από την αντίθετη κατεύθυνση λίγο κάτω από την Τσιμισκή Η ανατολική πλευρά της Αιγύπτου, βλέποντας προς τη θάλασσα, λίγο κάτω από την Τσιμισκή. Λήψη πάλι Δημ. Δεσποινούδη.